Primary Teaching – CELT-P

Trots op de leerkrachten van o.a. Basisschool Pius X die we deze week de certificaten voor de CELT-P (Certificate in English Language Teaching – Primary) cursus van Cambridge English konden uitreiken.

CELT-P 2

Naast hun drukke banen in het basisonderwijs hebben ze zich vol overgave gestort op deze cursus en kwamen ze trouw iedere maand naar het BSN Language Centre om les te krijgen en te reflecteren op hun eigen lessen Engels in de diverse scholen. Petje af voor hun toewijding!

Van leerkrachten in het basisonderwijs wordt (te) veel verwacht en zo worden ze ook geacht om zonder enige specifieke training in het lesgeven van Engels, les te kunnen geven aan kinderen van 6 – 12 jaar. En dit vanaf een -0- niveau wat specifieke kennis van de Engelse taal en hun lesvaardigheden vereist.

Gelukkig heeft Cambridge English een cursus ontwikkeld voor leerkrachten wereldwijd om hen toe te rusten met de informatie en vaardigheden die ze nodig hebben om met zelfvertrouwen voor de klas te staan om de kinderen Engels te leren. Helaas heeft onze regering de noodzaak voor nascholing Engels niet centraal opgepakt en moeten leerkrachten en schoolleiders zelf maar zien hoe ze dit probleem oplossen.

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Oostenrijk en andere landen in de wereld, waar leerkrachten de CELT-P training aangeboden krijgen van de overheid. Ik ben nog gaan praten bij het Ministerie van Onderwijs maar die sturen je vrolijk weg met de mededeling dat ze de noodzaak ervan wel zien, maar zich niet willen bemoeien met de nascholing en kwaliteit van lesgeven. ‘Dat is aan de onderwijsinstellingen zelf’.

Dus dubbel trots op inmiddels het derde cohort leerkrachten die de cursus op eigen initiatief en met succes doorlopen hebben. Fijne Kerstvakantie allemaal!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s